informatie

Onder de armoede grens

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! 

Stichting Leergeld Haarlem en Zandvoort

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 100 lokale stichtingen door heel Nederland biedt Leergeld deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij kunnen opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort is één van de lokale stichtingen en sinds juni 2018 actief. In Haarlem groeit 12,5% van de kinderen tussen de 0 en 18 jaar in armoede op (CBS 2013*). Dit zijn zo’n 4.300 kinderen. Stichting Leergeld wil voorkomen dat deze kinderen door armoede in sociaal isolement terecht komen. Alle kinderen verdienen gelijke kansen!

https://www.leergeld.nl/haarlemzandvoort/

informatie

Leren en werken in de zorg

Heb je een maatje die misschien in de zorg wil werken? Misschien is het een idee om hier samen naar toe te gaan.

In september start er weer een Schakeltraject; Leren en werken in de zorg, 20 weken 1 dag per week. Een traject voor studenten met een anderstalige achtergrond die graag in de zorg willen gaan werken. Na het afronden van het traject mag je doorstromen naar de opleiding Verzorgende-IG. Grote baangarantie. In de opleiding is extra aandacht voor taal en ondersteunen we ook bij het behalen van het staatsexamen taal. We begeleiden je bij het aanvragen van je studiefinanciering.
Interesse kom naar de voorlichtingsavond op dinsdag 19 juni 2018 Novacollege Zijlweg. van 19.00 uur tot 20.30 uur. Taalniveau A2 is wel wenselijk. Er is geen leeftijdsgrens. De student hoeft geen eerder behaald diploma te laten zien. Het Schakeltraject is gratis voor de student (wordt door de gemeente gefinancierd.)

informatie

Vrijwilligers academie

Op de website van de Vrijwilligersacademie Haarlem e.o. vindt u een uitgebreid scholingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten werkzaam met vrijwilligers in de regio Haarlem. Eén overzichtelijk punt waarop het scholingsaanbod te vinden is en waar ook direct voor cursussen/workshops ingeschreven kan worden.

Makkelijk, want zo staat alles bij elkaar en hoeven niet alle scholingsaanbieders afzonderlijk geraadpleegd te worden.

www.vrijwilligersacademiehaarlem.nl

informatie

Feest

Beste Haarlem-maatjes, 

Hierbij willen we jullie laten weten dat er ook dit jaar weer een Haarlem-maatjes zomerfeest komt met lekker eten en muziek.

Voor alle Haarlem-maatjes en hun families, maar natuurlijk ook voor alle statushouder-maatjes en hun families.

 Het feest wordt op vrijdag 29 juni gehouden. Waar weten we nog niet.

Omdat we eerst willen weten hoeveel mensen er komen zodat we een geschikte locatie kunnen vinden.

 Dus laat ons voor 11 juni even weten of je komt en met hoeveel personen. Opgeven via thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl   

 Het feest begint om 17.00 uur, maar later aanschuiven mag natuurlijk ook.

 Wij hebben er zin in!

 Hartelijke groet,

Sandra van der Gouw

Sarah Kruythof

Susanne Boogaert

informatie

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er ook voor Nieuwe Haarlemmers

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt kansen aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een cultuurinstelling of sportvereniging. Tekenen, dans, muziek, theater, voetbal, judo en nog veel meer, het Jeugdfonds betaalt de lessen en in bepaalde gevallen de attributen. Voor cultuur is de bijdrage maximaal € 450 en voor sport maximaal € 225. De aanvraag wordt ingediend door de intermediair op school, bij een sociaal wijkteam, CJG of de huisarts.

Meer informatie?
Neem contact op met Grace Dias, via tel. 06 4312 1900 of e-mail haarlem@jeugfondssportencultuur.nl.

Zie ook www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem

Klik hier voor de vernieuwde website

informatie

Taalsoos

Op vrijdag 25 mei start er een nieuwe taalactiviteit in de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk: de Taalsoos. De Taalsoos is een activiteit voor iedereen die samen met anderen wil oefenen met praten in het Nederlands. Elke keer bespreekt de groep een ander onderwerp, zoals: het nieuws, feestdagen in Nederland en muziek. Ze vertellen verhalen, delen ervaringen en kijken of luisteren naar informatie over het onderwerp. Altijd met een kopje koffie of thee. Enthousiaste vrijwilligers helpen de groep en beantwoorden alle taalvragen. De Taalsoos is er voor alle taalniveaus.

Op vrijdag 25 mei is de eerste Taalsoos, van 13.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk (adres: Fie Carelsenplein 2). Vanaf dan is de Taalsoos elke tweede en vierde vrijdag van de maand van 13.00 tot 14.00 uur.

informatie

Zwemles

PréSport is een gezellige en professionele sport-, dans- en zwemschool, gevestigd in centrum SanTwee in Haarlem-Schalkwijk. Sandenburg 2
2036 PR Haarlem. 
Het zwembad is klein (ruim 10×5 meter), warm (minimaal 32 graden) en overzichtelijk.

Voor volwassen zwemles is er in principe per direct plaats op dinsdag avond om 21.00 de kosten hiervoor zijn 41.95 per persoon per maand.

Voor vrouwen start er in mei op de vrijdag avond 2 groepen. Ook hiervoor zijn de kosten 41.95 per persoon per maand. Deze lessen zullen volledig afgeschermd zijn.

Het inschrijven is niet gemakkelijk. Hulp zal voor veel statushouders nodig zijn.

meer infohttps://www.presport.nl/zwem/