Nieuws

INFORMATIE

TIJDELIJKE SLUITING LOCATIES EN ANNULERING ACTIVITEITEN!

Het Corona preventieteam van Haarlem Effect/Ecosol Effect heeft besloten alle locaties te sluiten en alle activiteiten te annuleren.

Tafeltje Dekje, de maaltijdservice voor ouderen en mensen die niet zelf kunnen koken gaat uiteraard wel door. Ook voor kinderen met ouders in vitale beroepen is een oplossing gevonden door één speelgroep open te houden.

Deze maatregel geldt van maandag 16 maart tot en met 6 april.

Mensen bij elkaar brengen en verbinden is onze kerntaak, maar omdat veel van onze deelnemers behoren tot de kwetsbare doelgroepen, zien we ons genoodzaakt dit besluit te nemen. We volgen het advies van de overheid om sociale contacten met en voor kwetsbare mensen tot een minimum te beperken.

Voor vragen kunt u bellen met het bedrijfsbureau van Haarlem Effect: 023 53 22 547

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Tafeltje Dekje gaat door  (wel doen dit, voor mensen die snel zoeken op Tafeltje Dekje?)

Natuurlijk gaat de maaltijdservice voor ouderen en andere mensen die niet zelf kunnen koken door.

Belangrijke mededeling – tijdelijke sluiting locaties en annulering activiteiten!

Haarlem Effect/Ecosol Effect heeft besloten alle locaties van Haarlem Effect en EcoSol Effect te sluiten en alle activiteiten te annuleren. Deze maatregel geldt van 16 maart tot en met 6 april.

Kinderen met ouders in vitale beroepen kunnen terecht bij één peuterspeelzaal. De vrijwilligers van Tafeltje Dekje blijven maaltijden bezorgen bij ouderen en anderen die niet zelf kunnen koken.

De deelnemers  van Haarlem Effect behoren tot de kwetsbare doelgroepen; daarom zien we ons genoodzaakt dit besluit te nemen. We volgen het advies van de overheid om sociale contacten met en voor kwetsbare mensen tot een minimum te beperken.

Voor vragen kunt u bellen met het bedrijfsbureau van Haarlem Effect: 023 53 22 547

INFORMATIE

Onder de armoede grens

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Stichting Leergeld Haarlem en Zandvoort

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 100 lokale stichtingen door heel Nederland biedt Leergeld deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij kunnen opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort is één van de lokale stichtingen en sinds juni 2018 actief. In Haarlem groeit 12,5% van de kinderen tussen de 0 en 18 jaar in armoede op (CBS 2013*). Dit zijn zo’n 4.300 kinderen. Stichting Leergeld wil voorkomen dat deze kinderen door armoede in sociaal isolement terecht komen. Alle kinderen verdienen gelijke kansen!

https://www.leergeld.nl/haarlemzandvoort/

Geen categorie

Maatjes gezocht

Er is nog steeds een fiks tekort aan maatjes. Dus: vraag je buren, vrienden en familie of ze tijd en zin hebben. Thuis in Haarlem staat ook op een aantal van de vele zomerse activiteiten die er aan komen. Soms zelf, vaak zorgt een bevriende organisatie dat er flyers zijn en kunnen zij informatie geven. Langskomen is leuk

  • 23 juni : kinderopvang naast de Fjord bestaat 25 jaar. Feest voor ouders en buurt; collega’s van Haarlem Effect zijn aanwezig en krijgen flyers,

  • 24 juni : braderie in de Cronjestraat; we liften mee op de kraam van Cronje 1 A, buurtopbouwproject van Dock,

  • 30 juni : Zomer in de Zaanen; Sandra, Susanne en Sarah organiseren dit en we betrekken een aantal jongeren die in Noord wonen,

  • 1 juli : vrijwilligersmarkt Grote markt, kraam met Haarlem Effect , Susanne en Marijke zijn er een deel, Sandra ook.

  • 4 juli : buurtpicknick Nelson Mandelapark bij de Fjord, Sandra is hier even.

INFORMATIE

Leren en werken in de zorg

Heb je een maatje die misschien in de zorg wil werken? Misschien is het een idee om hier samen naar toe te gaan.

In september start er weer een Schakeltraject; Leren en werken in de zorg, 20 weken 1 dag per week. Een traject voor studenten met een anderstalige achtergrond die graag in de zorg willen gaan werken. Na het afronden van het traject mag je doorstromen naar de opleiding Verzorgende-IG. Grote baangarantie. In de opleiding is extra aandacht voor taal en ondersteunen we ook bij het behalen van het staatsexamen taal. We begeleiden je bij het aanvragen van je studiefinanciering.
Interesse kom naar de voorlichtingsavond op dinsdag 19 juni 2018 Novacollege Zijlweg. van 19.00 uur tot 20.30 uur. Taalniveau A2 is wel wenselijk. Er is geen leeftijdsgrens. De student hoeft geen eerder behaald diploma te laten zien. Het Schakeltraject is gratis voor de student (wordt door de gemeente gefinancierd.)

INFORMATIE

Vrijwilligers academie

Op de website van de Vrijwilligersacademie Haarlem e.o. vindt u een uitgebreid scholingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten werkzaam met vrijwilligers in de regio Haarlem. Eén overzichtelijk punt waarop het scholingsaanbod te vinden is en waar ook direct voor cursussen/workshops ingeschreven kan worden.

Makkelijk, want zo staat alles bij elkaar en hoeven niet alle scholingsaanbieders afzonderlijk geraadpleegd te worden.

www.vrijwilligersacademiehaarlem.nl

Maatje

Praathuis Plus

 

5 juni is er weer Praathuis (17.00 – 19.00 uur, Amsterdamstraat 57). Nieuwe Haarlemmers, maatjes, ambtenaren, buurtbewoners. En alle andere mensen. Geen programma, gewoon gezellig: contact en netwerken. De taal leren. Drankjes en hapjes (lieve prijzen). In verband met Ramadan: Hollandse hapjes voor de mensen die niet vasten.
Inmiddels hebben we een pooltafel, tafelvoetbal, tafeltennis enz. Kortom: er is genoeg te doen behalve praten. Opgeven niet nodig. Kom met veel!

INFORMATIE

Feest

Beste Haarlem-maatjes,

Hierbij willen we jullie laten weten dat er ook dit jaar weer een Haarlem-maatjes zomerfeest komt met lekker eten en muziek.

Voor alle Haarlem-maatjes en hun families, maar natuurlijk ook voor alle statushouder-maatjes en hun families.

 Het feest wordt op vrijdag 29 juni gehouden. Waar weten we nog niet.

Omdat we eerst willen weten hoeveel mensen er komen zodat we een geschikte locatie kunnen vinden.

Dus laat ons voor 11 juni even weten of je komt en met hoeveel personen. Opgeven via thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl

Het feest begint om 17.00 uur, maar later aanschuiven mag natuurlijk ook.

Wij hebben er zin in!

Hartelijke groet,

Sandra van der Gouw

Sarah Kruythof

Susanne Boogaert