INFORMATIE

TIJDELIJKE SLUITING LOCATIES EN ANNULERING ACTIVITEITEN!

Het Corona preventieteam van Haarlem Effect/Ecosol Effect heeft besloten alle locaties te sluiten en alle activiteiten te annuleren.

Tafeltje Dekje, de maaltijdservice voor ouderen en mensen die niet zelf kunnen koken gaat uiteraard wel door. Ook voor kinderen met ouders in vitale beroepen is een oplossing gevonden door één speelgroep open te houden.

Deze maatregel geldt van maandag 16 maart tot en met 6 april.

Mensen bij elkaar brengen en verbinden is onze kerntaak, maar omdat veel van onze deelnemers behoren tot de kwetsbare doelgroepen, zien we ons genoodzaakt dit besluit te nemen. We volgen het advies van de overheid om sociale contacten met en voor kwetsbare mensen tot een minimum te beperken.

Voor vragen kunt u bellen met het bedrijfsbureau van Haarlem Effect: 023 53 22 547

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Tafeltje Dekje gaat door  (wel doen dit, voor mensen die snel zoeken op Tafeltje Dekje?)

Natuurlijk gaat de maaltijdservice voor ouderen en andere mensen die niet zelf kunnen koken door.

Belangrijke mededeling – tijdelijke sluiting locaties en annulering activiteiten!

Haarlem Effect/Ecosol Effect heeft besloten alle locaties van Haarlem Effect en EcoSol Effect te sluiten en alle activiteiten te annuleren. Deze maatregel geldt van 16 maart tot en met 6 april.

Kinderen met ouders in vitale beroepen kunnen terecht bij één peuterspeelzaal. De vrijwilligers van Tafeltje Dekje blijven maaltijden bezorgen bij ouderen en anderen die niet zelf kunnen koken.

De deelnemers  van Haarlem Effect behoren tot de kwetsbare doelgroepen; daarom zien we ons genoodzaakt dit besluit te nemen. We volgen het advies van de overheid om sociale contacten met en voor kwetsbare mensen tot een minimum te beperken.

Voor vragen kunt u bellen met het bedrijfsbureau van Haarlem Effect: 023 53 22 547

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *